ماه: آبان ۱۳۹۷
معماری فولدینگ

معماری فولدینگ

برج سیزر الگویی برای معماری فولدینگ یکی دیگر از بنا هاي جالب توجه در معماری فولدینگ ،سرنگون ساختن برج سیزر (Sears Tower) در شهر شیکاگو توسط گرگ لین است برج سیزر  به ارتفاع ۱۱۰ طبقه ،مرتفع ترین ساختمان ساخته شده به سبک مدرن است .این ساختمان ۱۹۷۰ ساخته شد.مهندس معمار آن بروس گراهام و مهندس – بین سال هاي ۷۴ s.o.m. توسط شرکت معتبر سازه آن فضلور خان –پاکستانی تبار-بود. این ساختمان نمادی کامل از سبک مدرن و اندیشه ي مدرن است. نماي خارجی برج تماما با شیشه هایی به رنگ برنز و آلومینیوم سیاه رنگ پوشش شده است.و می توان آن را دنباله ي شیوه ي میس ونده رو و شعار کمتر بیشتر است دانست.این برج از ۹ مکعب مستطیل چسبیده تشکیل شده که به صورت سلسله […]